Реєстр форм звiтних документiв платникiв податкiв юридичних та фiзичних осiб для занесення до електронної бази звiтних документiв ДПА України

1.

PDF_ALL

архів електронних форм документів податкової звітності у форматі PDF

2.

XSD_ALL

архів схем контролю XML-документів

3.

Common_types

Загальний опис типів полів, які використовуються в схемах контролю (XSD файлів). Обов’язковий файл для формування звітності у форматі XML.

№ з/п.

Iдентифiкатор форми за реєстром ДПАУ

Прелiк додаткiв

Назва форми звiтностi

Документ, що регламентує впровадження

Документ ф/ ю особи

Термiни подання звiтiв

Перiод, в який заноситься звiт

Дата внесення останнiх змiн

ПОДАТОК НА ПРИБУТОК

1

J0100113

J0110104, J0110204, J0110305, J0110603, J0110703, J0111103, J0111203, J0111303, J0111404, J0111503, J0111603, J0111704, J0112701, J0112801

Декларація з податку на прибуток підприємства (з додатками)

Наказ Міністерства доходів і зборів України від 30.12.2013 № 872, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 20.01.2014 за № 103/24880

Ю

щоквартально протягом 40 днів після звітного кварталу

В 2011 - другий квартал; - другий і третій квартали; - другий - четвертий квартали. квартал, півріччя. 9-місяців, рік

18.05.2015

2

J0108101

J0180101, J0180201, J0180301, J0180601, J0180701, J0181101, J0181201, J0181301, J0181401, J0181501, J0181601, J0181701, J0182701, J0182801

Податкова декларація з податку на прибуток підприємства (річна)

Наказ Міністерства доходів і зборів України від 30.12.2013 № 872, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 20.01.2014 за № 103/24880

Ю

щорічно протягом 60 днів наступних після звітного року

рік

18.05.2015

3

J0120013

J0120103, J0120204, J0120304, J0120603, J0120703, J0121103, J0121203, J0121303, J0121404, J0121503, J0121603, J0121704, J0122701, J0122801

Податкова декларація з податку на прибуток підприємства - суб'єкта космічної діяльності (з додатками)

Наказ Міністерства доходів і зборів України від 30.12.2013 № 872, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 20.01.2014 за № 103/24880

Ю

щорічно протягом 60 днів наступних після звітного року

рік

18.05.2015

4

J0100311

J0130103, J0130204, J0130303, J0130404, J0130503, J0130604, J0130703, J0130903, J0131004, J0131203, J0131303, J0131404, J0131701

Декларація з податку на прибуток банку (з додатками)

Наказ Міністерства доходів і зборів України від 06.02.2014 № 121 «Про затвердження форми Податкової декларації з податку на прибуток банку», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 14.02.2014 за № 296/25073, від 27.01.2014

Ю

щорічно протягом 60 днів наступних після звітного року щоквартально протягом 40 днів після звітного кварталу

В 2011 - другий квартал; - другий і третій квартали; - другий - четвертий квартали. квартал, півріччя. 9-місяців, рік

18.05.2015

5

J0100413

J0140205, J0140304, J0140404, J0140504, J0140604, J0140704, J0140805, J0141101 ,J0141201, J0141301, J0141401, J0141501

Декларації з податку на доходи(прибуток) страховика (з додатками)

Наказ Міністерства доходів і зборів України від 27.01.2014 № 84 «Про затвердження форми Податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 12.02.2014 за 284/25061

Ю

щорічно протягом 60 днів наступних після звітного року щоквартально протягом 40 днів після звітного кварталу

В 2011 - другий квартал; - другий і третій квартали; - другий - четвертий квартали. квартал, півріччя. 9-місяців, рік

18.05.2015

6

J0100513

J0150103, J0150204, J0150304, J0150603, J0150703, J0151103, J0151203, J0151303, J0151404, J0151503, J0151603, J0151704, J0152701, J0152801

Податкова декларація з податку на прибуток підприємства, основною діяльністю якого є виробництво сільськогосподарської продукції (з додатками)

Наказ Міністерства доходів і зборів України від 30.12.2013 № 872, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 20.01.2014 за № 103/24880

Ю

щорічно протягом 60 днів наступних після звітного року (звітний рік - з 01липня попереднього року по 30 червня поточного)

рік

18.05.2015

7

J0100607

J0165102, J0165202, J0165302

Розрахунок оподатковуваного прибутку та податку на прибуток нерезидента, який провадить діяльність на території україни через постійне представництво, на підставі складення відокремленого балансу фінансово-господарської діяльності

Наказ МФУ від 25.06.2013 № 610, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 18.07.2013 за № 1205/23737

Ю

щорічно протягом 60 днів наступних після звітного року щоквартально протягом 40 днів після звітного кварталу

В 2011 - другий квартал; - другий і третій квартали; - другий - четвертий квартали. квартал, півріччя. 9-місяців, рік

18.05.2015

8

J0100806

J0185102, J0185202, J0185302

Розрахунок оподатковуваного прибутку та податку на прибуток постійного представництва нерезидента, що здійснюється органом державної податкової служби

Наказ МФУ від 25.06.2013 № 610, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 18.07.2013 за № 1205/23737

Ю

"-"-

В 2011 - другий квартал; - другий і третій квартали; - другий - четвертий квартали. квартал, півріччя. 9-місяців, рік

18.05.2015

9

J0101207

J0113003, J0113104, J0113303, J0113403, J0113803, J0113903, J0114004, J0114301

Податкова декларація про результати спільної діяльності на території україни без створення юридичної особи

Наказ Міністерства доходів і зборів України від 16.12.2013 №810 зареєстрований у Міністерстві юстиції України 04.02.2014 за № 212/24989

Ю

"-"-

В 2011 - другий квартал; - другий і третій квартали; - другий - четвертий квартали. квартал, півріччя. 9-місяців, рік

18.05.2015

10

J0101707

J0117102

Розрахунок податкових зобов'язань щодо сплати консолідованого податку на прибуток підприємства

Наказ Міністерства фінансів України від 28.01.2013 №39, лист ДПС України від 04.02.2013 №2665/7/15-1317 «Про подання розрахунку консолідованого податку на прибуток».

Ю

щоквартально протягом 60 днів після звітного кварталу

квартал, півріччя. 9-місяців, рік

18.05.2015

11

J0101909

J0119702, J0119801

Податковий звіт про використання коштів неприбуткових організацій і установ

Наказ Міністерства доходів і зборів України від 27.01.2014 № 85 «Про затвердження Форми і Порядку складання Податкового звіту про використання коштів неприбуткових установ та організацій», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 11.02.2014 за № 276/25053

Ю

щорічно протягом 60 днів після закінчення звітного року

рік

18.05.2015

12

J0103505

J0135002

Податкова декларація платника єдиного податку – юридичної особи

Наказ Міністерства фінансів України 'Про внесення змін до форм податкових декларацій платника єдиного податку, затверджених Наказом Міністерства фінансів України від 21 грудня 2011 року №1688' від 07.11.2012 №1159, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 28.11.2012 за №1998/22310

Ю

щоквартально протягом 40 днів після звітного кварталу

квартал, півріччя. 9-місяців, рік

18.05.2015

13

J0103704

Повiдомлення юридичної особи щодо сплати консолiдованого податку на прибуток

Наказ Міністерства фінансів України від 28.01.2013 №39, лист ДПС України від 04.02.2013 №2665/7/15-1317 «Про подання розрахунку консолідованого податку на прибуток».

Ю

до 1 липня року, що передує звітному протягом 20 днів з моменту прийняття рішення про сплату консолідованого податку

місяць (подання)

18.05.2015

14

J0104702

J0147101, J0147201

Звіт про контрольовані операції

Наказ Міністерства доходів і зборів України від 11.11.2013 № 669, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 24.12.2013 за № 2190/24722

Ю

до 1 жовтня 2014 року (за 2013 рік), наступні роки до 1 травня року, наступного за звітним

рік

18.05.2015

15

J0105002

Звіт про нарахування податку з доходів фізичних осіб, що утримується з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, виплати щомісячної грошової компенсації втрат у зв'язку з утриманням цього податку

Постанова Кабінету Міністрів України від 15 січня 2004 року № 44

Ю

не пізніше 20 числа кожного місяця, що настає за звітним кварталом

1-й, 2-й, 3-й та 4-й квартал

18.05.2015

16

J0108001

Податкова декларація зі збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну і теплову енергію, крім електроенергії, виробленої кваліфікованими когенераційними установками

Наказ ДПА України від 24.12.2010 № 1026, зареєстрований у Міністерстві юстиції України України від 12.01.2011 №29/18767

Ю

щомісячно протягом 20 днів, наступних за звітним місяцем

місяць

18.05.2015

17

J0108207

Розрахунок частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями

Наказ ДПА України від 16.05.2011 №285 «Про затвердження форми Розрахунку частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями» , зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 31.05.2011 за № 643/19381

Ю

щоквартально протягом 40 днів після звітного кварталу

квартал, півріччя. 9-місяців, рік

18.05.2015

18

J0108302

Звіт про використання платниками податку на прибуток підприємств вивільнених коштів

Наказ Міністерства фінансів України від 21.12.2011 №1685 «Про затвердження форми Звіту про використання платниками податку на прибуток підприємств вивільнених коштів», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 27.12.2011 за №1529/20267 (із змінами і доповненнями, внесеними Наказом Міністерства фінансів України від 26.09. 2012 року № 1032)

Ю

щорічно протягом 60 днів наступних після звітного року щоквартально протягом 40 днів після звітного кварталу

квартал, півріччя. 9-місяців, рік

18.05.2015

19

J1104302

Звіт про цільове використання сировини, матеріалів, предметів, устаткування та обладнання, звільнених від обкладання ввізним митом, і устаткування та обладнання, звільнених від обкладання податком на додану вартість (на територіях пріоритетного розвитку в Донецькій області)

Наказ ДПА України, Державної митної служби України від 07.04.1999 № 188/204, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 28.04.1999 № 268/3561 (із змінами і доповненнями, внесеними Наказом ДПА України та Державної митної служби України від 04.01.2002 № 5/7)

Ю

щомісячно до 15 числа місяця, наступного за звітним

місяць

18.05.2015

20

J0109101

J0119101

Спрощена податкова декларація з податку на прибуток підприємств, який оподатковується за нульовою ставкою відповідно до пункту 154.6 статті 154 Податкового кодексу України

Постанова КМУ від 15.02.2012 року №98 «Питання переходу платників податку на прибуток підприємств, який оподатковується за нульовою ставкою відповідно до пункту 154.6 статті 154 Податкового кодексу України, до подання спрощеної податкової декларації».

Ю

щорічно протягом 60 днів після закінчення звітного року

рік

18.05.2015

21

J0109201

J0119201

Спрощена податкова декларація з податку на прибуток підприємств. який оподатковується за нульовою ставкою відповідно до пункту 154.6 статті 154 Податкового кодексу України основною діяльністю яких є виробництво сільськогосподарської продукції

Постанова Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2012 року №98 «Питання переходу платників податку на прибуток підприємств, який оподатковується за нульовою ставкою відповідно до пункту 154.6 статті 154 Податкового кодексу України, до подання спрощеної податкової декларації».

Ю

щорічно протягом 60 днів наступних після звітного року

рік

18.05.2015

ПДВ і АКЦИЗ

ПДВ

22

J0200116

J0200514, J0200612, J0215107, J0215207, J0299307, J0299808, J0215707, J0215806, J0215606

Податкова декларація з податку на додану вартість (з додатками та довідкою)

Наказ Міністерства фінансів України від 23.09.2014 № 966 „Про затвердження форм та Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 14.10.2014 за № 1267/26044 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 23 січня 2015 року № 13)

Ю

щомісячно протягом 20 днів, наступних за звітним місяцем; щоквартально протягом 40 днів після звітного кварталу

місяць або 1-й, 2-й, 3-й та 4-й квартал

18.05.2015

23

J0215504

Розрахунок податкових зобов’язань, нарахованих отримувачем послуг, не зареєстрованим як платник податку на додану вартість, які постачаються нерезидентами, у тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими платниками податків, на митній території України

Наказ Міністерства фінансів України від 23.09.2014 № 966 „Про затвердження форм та Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 14.10.2014 за № 1267/26044 з врахуванням вимог Закону України від 27 березня 2014 року № 1166-VII (набув чинності з 01.04.2014)

Ю

щомісячно протягом 20 днів, наступних за звітним місяцем; щоквартально протягом 40 днів після звітного кварталу

місяць або 1-й, 2-й, 3-й та 4-й квартал

18.05.2015

24

J0215605

Повідомлення про делегування філіям (структурним підрозділам) права виписки податкових накладних та ведення частини реєстру отриманих та виданих податкових накладних

Наказ Міністерства фінансів України від 23.09.2014 № 966 „Про затвердження форм та Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 14.10.2014 за № 1267/26044 з врахуванням вимог Закону України від 27 березня 2014 року № 1166-VII (набув чинності з 01.04.2014)

Ю

щомісячно протягом 20 днів, наступних за звітним місяцем; щоквартально протягом 40 днів після звітного кварталу

місяць або 1-й, 2-й, 3-й та 4-й квартал

18.05.2015

25

J0217008

Уточнюючий розрахунок податкових зобов’язань з податку на додану вартість у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок (абз. 4 п. 50.1 ст. 50 Кодексу)

Наказ Міністерства фінансів України від 23.09.2014 № 966 „Про затвердження форм та Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 23 січня 2015 року № 13)

Ю

до початку перевірки податковим органом

місяць (подання)

18.05.2015

26

J0217106

Уточнюючий розрахунок податкових зобов’язань з податку на додану вартість у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок (абз. 5 п. 50.1 ст. 50 Кодексу)

Наказ Міністерства фінансів України від 23.09.2014 № 966 „Про затвердження форм та Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 14.10.2014 за № 1267/26044 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 23 січня 2015 року № 13)

Ю

щомісячно протягом 20 днів, наступних за звітним місяцем; щоквартально протягом 40 днів після звітного кварталу

місяць або 1-й, 2-й, 3-й та 4-й квартал

18.05.2015

27

J0200814

J0201113, J0285107, J0299406, J0285405, J0285703

Податкова декларація з податку на додану вартість (переробного підприємства)

Наказ Міністерства фінансів України від 23.09.2014 № 966 „Про затвердження форм та Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 14.10.2014 за № 1267/26044 з врахуванням вимог Закону України від 27 березня 2014 року № 1166-VII (набув чинності з 01.04.2014)

Ю

щомісячно протягом 20 днів, наступних за звітним місяцем; щоквартально протягом 40 днів після звітного кварталу

місяць або 1-й, 2-й, 3-й та 4-й квартал

18.05.2015

28

J0287009

Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок (щодо діяльності відповідно до пункту 1 підрозділу 2 розділу ХХ Кодексу) (як смостійний документ)

Наказ Міністерства фінансів України від 23.09.2014 № 966 „Про затвердження форм та Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 14.10.2014 за № 1267/26044 з врахуванням вимог Закону України від 27 березня 2014 року № 1166-VII (набув чинності з 01.04.2014)

Ю

до початку перевірки податковим органом

місяць (подання)

18.05.2015

29

J0287106

Уточнюючий розрахунок податкових зобов’язань з податку на додану вартість у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок (як додаток до декларації)

Наказ Міністерства фінансів України від 23.09.2014 № 966 „Про затвердження форм та Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 14.10.2014 за № 1267/26044 з врахуванням вимог Закону України від 27 березня 2014 року № 1166-VII (набув чинності з 01.04.2014)

Ю

щомісячно протягом 20 днів, наступних за звітним місяцем; щоквартально протягом 40 днів після звітного кварталу

місяць або 1-й, 2-й, 3-й та 4-й квартал

18.05.2015

30

J0209008

J0209108, J0209207, J0209307, J0299007, J0290506, J0290704

Податкова декларація з податку на додану вартість (скорочена)

Наказ Міністерства фінансів України від 23.09.2014 № 966 „Про затвердження форм та Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 14.10.2014 за № 1267/26044 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 23 січня 2015 року № 13)

Ю

щомісячно протягом 20 днів, наступних за звітним місяцем; щоквартально протягом 40 днів після звітного кварталу

місяць або 1-й, 2-й, 3-й та 4-й квартал

18.05.2015

31

J0297008

Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок (щодо діяльності відповідно до статті 209 розділу V Кодексу) (абз. 4 п. 50.1 ст. 50 Кодексу)

Наказ Міністерства фінансів України від 23.09.2014 № 966 „Про затвердження форм та Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 23 січня 2015 року № 13)

Ю

до початку перевірки податковим органом

місяць (подання)

18.05.2015

32

J0297106

Уточнюючий розрахунок податкових зобов’язань з податку на додану вартість у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок (абз. 5 п. 50.1 ст. 50 Кодексу)

Наказ Міністерства фінансів України від 23.09.2014 № 966 „Про затвердження форм та Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 23 січня 2015 року № 13)

Ю

щомісячно протягом 20 днів, наступних за звітним місяцем; щоквартально протягом 40 днів після звітного кварталу

місяць або 1-й, 2-й, 3-й та 4-й квартал

18.05.2015

33

J0209407

J0294107, J0294207, J0294307, J0294007, J0294506, J0294604

Податкова декларація з податку на додану вартість (спеціальна)

Наказ Міністерства фінансів України від 23.09.2014 № 966 „Про затвердження форм та Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 14.10.2014 за № 1267/26044 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 23 січня 2015 року № 13)

Ю

щомісячно протягом 20 днів, наступних за звітним місяцем; щоквартально протягом 40 днів після звітного кварталу

місяць або 1-й, 2-й, 3-й та 4-й квартал

18.05.2015

34

J0294707

Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок (щодо діяльності відповідно до пункту 209.18 статті 209 розділу V Кодексу) (абз. 4 п. 50.1 ст. 50 Кодексу)

Наказ Міністерства фінансів України від 23.09.2014 № 966 „Про затвердження форм та Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 23 січня 2015 року № 13)

Ю

до початку перевірки податковим органом

місяць (подання)

18.05.2015

35

J0294806

Уточнюючий розрахунок податкових зобов’язань з податку на додану вартість у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок (абз.5 п. 50.1 ст. 50 Кодексу)

Наказ Міністерства фінансів України від 23.09.2014 № 966 „Про затвердження форм та Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 23 січня 2015 року № 13)

Ю

щомісячно протягом 20 днів, наступних за звітним місяцем; щоквартально протягом 40 днів після звітного кварталу

місяць або 1-й, 2-й, 3-й та 4-й квартал

18.05.2015

36

J0299707

Заява про вибір квартального звітного (податкового) періоду

Наказ Міністерства фінансів України від 23.09.2014 № 966 „Про затвердження форм та Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 14.10.2014 за № 1267/26044 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 23 січня 2015 року № 13)

Ю

протягом 20 днів, разом з декларацією за останній звітний (податковий) період календарного року

місяць

18.05.2015

37

J0299101

Інформаційне підтвердження придбання товарів, робіт і послуг у пільговому режимі за кошти міжнародної технічної допомоги за проектом (програмою)

Постанова Кабінету Міністрів України вiд 04 липня 2012 року № 623 "Про внесення змін до Порядку залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги".

Ю

щомісячно протягом 20 днів, наступних за звітним місяцем

місяць

18.05.2015

38

J0299201

Інформаційне підтвердження придбання товарів, робіт і послуг у пільговому режимі за кошти міжнародної технічної допомоги за проектом (програмою) в рамках проведення операцій, пов'язаних із виконанням робіт з підготовки до зняття і зняття енергоблоків Чорнобильської АЕС з експлуатації та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему, що придбаваються за кошти міжнародної технічної допомоги у пільговому режимі оподаткування

Постанова Кабінету Міністрів України вiд 04.07.2012 року № 623 "Про внесення змін до Порядку залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги".

Ю

щомісячно протягом 20 днів, наступних за звітним місяцем

місяць

18.05.2015

АКЦИЗ

39

J0202504

Звіт про суму нарахованого збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства

Наказ ДПА України від 01.12.2009 №671, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 04.02.10 року за № 125/17420.

Ю

щомісячно протягом 20 днів місяця, наступного за звітним

місяць

18.05.2015

40

J0206202

Довідка про суми збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства

Наказ ДПА України від 01.12.2009 №671, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 04.02.10 року за № 125/17420.

Ю

до початку перевірки податковим органом

місяць

18.05.2015

41

J0206301

Звiт про надходження та використання спирту технiчного

Наказ ДПА України від 13.10.2005 №449, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 01.11.2005 № 1311/11591.

Ю

щомісячно протягом 20 днів місяця, наступного за звітним

місяць

18.05.2015

42

J0206407

Звіт про обсяги виробництва та реалізації спирту (1РС)

Наказ ДПА України від 22.10.2002 №504 (в редакції Наказу ДПА України від 24.09.2007 №549)

Ю

до 10 числа після звітного місяця

місяць

18.05.2015

43

J0206507

Звіт про надходження та використання спирту виробниками спиртовмісної продукції (2РС)

Наказ ДПА України від 22.10.2002 №504 (в редакції Наказу ДПА України від 24.09.2007 №549)

Ю

до 10 числа після звітного місяця

місяць

18.05.2015

44

J0206602

Розрахунок прогнозної потреби спирту

Наказ ДПА України від 29.10.2002 №515

Ю

щоквартально

1-й, 2-й, 3-й та 4-й квартал

18.05.2015

45

J0206705

Довідка про прогнозований обсяг потреби в спирті етиловому для виготовлення окремих видів продукції.

Наказ ДПА України від 19.04.11 № 224 зареєстрований у Міністерстві юстиції України 11.05.2011 за № 567/19305

Ю

при поданні авальованого податкового векселя

місяць

18.05.2015

46

J0206805

Довідка про цільове використання спирту

Наказ ДПА України від 19.04.11 № 224 зареєстрований у Міністерстві юстиції України 11.05.2011 за № 567/19305

Ю

протягом терміну, на який видано авальований податковий вексель, але не більше 90 днів

місяць

18.05.2015

47

J0201406

Звіт про суми пільг в оподаткуванні юридичних осіб та фізичних осіб- суб'єктів підприємницької діяльності

Постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 року № 1233

Ю

щоквартально протягом 40 днів після звітного кварталу

квартал, півріччя. 9-місяців, рік

18.05.2015

48

J0208003

Довідка виробника лікарських засобів про цільове використання спирту етилового

Наказ ДПА України, МОЗ України від 26.07.2005 №230/377, зареєстрований у Міністерстві юстиції України України 10.08.2005 №877/11157

Ю

в терміни місячної звітності

місяць

18.05.2015

49

J0208204

Звiт про обсяги придбання та реалiзацiї алког.напоїв(Ф.№ 1 - ОА)

Наказ ДПА України від 27.04.06 № 228(зі змінами згідно Наказу ДПА України від 04.09.07 № 518)(За в Мін. юстиції України 16.06.06 за № 713/12587)

Ю

до 10 числа після звітного місяця

місяць

18.05.2015

50

J0208304

Звіт про обсяги виробництва та реалізації тютюнових виробів (3РС)

Наказ ДПА України від 22.10.2002 №504 (в редакції Наказу ДПА України від 24.09.2007 №549)

Ю

до 10 числа після звітного місяця

місяць

18.05.2015

51

J0208403

Звiт про обсяги придбання та реалiзацiї тютюн.виробiв (Ф.№ 1 - ОТ)

Наказ ДПА України від 27.04.2006 № 228(зі змінами згідно Наказу ДПА України від 04.09.2007 № 518) зареєстрований у Міністерстві юстиції України 16.06.2006 за № 713/12587

Ю

до 10 числа після звітного місяця

місяць

18.05.2015

52

J0208602

Довідка про отримання спирту етилового

Наказ ДПА України, МОЗ України від 26.07.2005 №230/377, зареєстрований у Міністерстві юстиції України України 10.08.2005 №877/11157 (в редакції Наказу ДПА України від 04.05.2006 №248/258)

Ю

в терміни місячної звітності

місяць

18.05.2015

53

J0208701

Перелік лікарських засобів, для виготовлення яких використовують спирт етиловий та їх відпускна ціна

Наказ ДПА України, МОЗ України від 26.07.2005 №230/377, зареєстрований у Міністерстві юстиції України України 10.08.2005 №877/11157

Ю

в терміни місячної звітності

місяць

18.05.2015

54

J0208801

Довідка про обсяги дизельного палива, ставки та суми нарахованого акцизного збору

Постанова Кабінету Міністрів України від 21 березня 2007 року № 545.

Ю

в терміни місячної звітності

місяць

18.05.2015

55

J0209502

J0295104, J0295204, J0295304, J0295404, J0295504, J0295602, J0295704, J0295803, J0295901

Декларація акцизного податку

Наказ Наказ Міністерства фінансів України від 23.01.2015 № 14, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 30 січня 2015 р. за N 105/26550.

Ю

щомісячно протягом 20 днів місяця, наступного за звітним

місяць

18.05.2015

56

J0209602

J0296102, J0296202, J0296302, J0296402

Декларація з особливого податку на операції з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами

Наказ Мінідоходів України від 19.07.2013 № 288, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 09.08.2013 за № 1372/23904

Ю

щоквартально протягом 40 днів після звітного кварталу

1-й, 2-й, 3-й та 4-й квартал

18.05.2015

57

J0279602

J0296502, J0296602

Уточнююча декларацiя з особливого податку на операцiї з вiдчуження цiнних паперiв та операцiй з деривативами

Наказ Мінідоходів України від 19.07.2013 № 288, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 09.08.2013 за № 1372/23904

Ю

після закінчення граничного терміну подання за звітний (податковий) період, наступний за періодом, у якому виявлено факт заниження

1-й, 2-й, 3-й та 4-й квартал

18.05.2015

58

J0208901

Декларація про максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари (продукцію) (дата запровадження з 1 числа місяця)

Наказ Міністерства фінансів України від 25.03.2015 № 359 «Про затвердження форми Декларації про максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари (продукцію), Порядку складання та подання Декларації про максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари (продукцію)» зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14 квітня 2015 року за № 413/26858

Ю

щомісячно не пізніше ніж 25 числа місця, що передує місяцю запровадження ціни

місяць (запровадження ціни)

18.05.2015

59

J0207703

Декларація про максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари (продукцію) (дата запровадження з 15 числа місяця)

Наказ Міністерства фінансів України від 25.03.2015 № 359 «Про затвердження форми Декларації про максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари (продукцію), Порядку складання та подання Декларації про максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари (продукцію)» зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14 квітня 2015 року за № 413/26858

Ю

щомісячно не пізніше ніж 10 число місця запровадження ціни

місяць (запровадження ціни)

18.05.2015

МІСЦЕВІ ПОДАТКИ

60

J0303403

Розрахунок суми збору за першу реєстрацію транспортних засобів

Наказ Міністерства доходів і зборів України від 05.12.2013 № 767, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 23.01.2014 за № 139/24916

Ю

в десятиденний строк після першої реєстрації транспортних засобів в Україні у відповідних органах

місяць (подання)

18.05.2015

61

J0300907

J0395102

Розрахунок фіксованого сільськогосподарського податку

Наказ Міністерства доходів і зборів України від 30.12.2013 №864 "Про затвердження форми Податкової декларації з фіксованого сільськогосподарського податку"зареєстрований в Міністерстві юстиції України 22 січня 2014 року за № 133/24910

Ю

щорічно в термін до 1 лютого починаючи з 01.01.2015

рік

18.05.2015

62

J0301205

J0311203

Податкова декларація збору за місця для паркування транспортних засобів

Наказ Міністерства доходів і зборів України від 30.12.2013 № 866 «Про затвердження форм податкових декларацій збору за місця для паркування транспортних засобів та туристичного збору», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 23.01.2014 за № 141/24918

Ю

щоквартально протягом 40 днів після звітного кварталу

квартал, півріччя. 9-місяців, рік

18.05.2015

63

J0302103

J0312103

Податкова декларація з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

Наказ Міністерства фінансів України від 01.07.2014 №735 "Про затвердження форми Податкової декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки" зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 серпня 2014 року за № 1016/25793

Ю

щорічно в термін до 20 лютого

рік

18.05.2015

64

J0303305

Розрахунок питомої ваги доходу від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки в загальній сумі валового доходу підприємства за попередній звітний (податковий) рік

Наказ Мiнагрополiтики України вiд 26.12.2011 №772, зареєстрований в Мiнiстерствi юстицiї України 06.04.2012 за № 510/20823, із змінами внесеними Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 22.03.2013 № 205

Ю

до 1 лютого поточного року

рік

18.05.2015

65

J0303503

J0313503

Податкова декларація туристичного збору

Наказ Міністерства доходів і зборів України від 30.12.2013 № 866 «Про затвердження форм податкових декларацій збору за місця для паркування транспортних засобів та туристичного збору», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 23.01.2014 за № 141/24918

Ю

щоквартально протягом 40 днів після звітного кварталу

квартал, півріччя. 9-місяців, рік

18.05.2015

РЕСУРСНІ ПЛАТЕЖІ

66

J0600407

J0610405

Податкова декларація збору за спеціальне використання поверхневих вод для потреб водного транспорту (крім стоянкових та службово-допоміжних суден)

Наказ Міністерства фінансів України від 21.12.2012 № 1403 , зареєстрований у Міністерстві юстиції України 15.01.2013 за № 123/22655

Ю

в термін до 40 днів після ІІ, ІІІ та ІУ кварталів

півріччя, 9-місяців, рік

18.05.2015

67

J0600501

Форма 2-ТП (Водгосп) Звiт про використання води

п.328.7 ПКУ, Наказ Держстату від 30.09.97 № 230, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 16.10. 1997 за № 480/2284

Ю

щоквартально в термін до 5 днів після звітного кварталу

півріччя, 9-місяців, рік

18.05.2015

68

J0600909

J0610905

Податкова декларація збору: за спеціальне використання поверхневих та підземних вод; за спеціальне використання поверхневої води теплоелектростанціями з прямоточною системою водопостачання; за спеціальне використання поверхневих і підземних вод житлово-комунальними підприємствами; за спеціальне використання води, яка входить виключно до складу напоїв; за спеціальне використання поверхневих і підземних вод для потреб рибництва; за спеціальне використання кар'єрної, шахтної, дренажної води

Наказ Міністерства фінансів України від 21.12.2012 № 1403 , зареєстрований у Міністерстві юстиції України 15.01.2013 за № 123/22655

Ю

щоквартально в термін до 40 днів після звітного кварталу

квартал, півріччя, 9-місяців, рік

18.05.2015

69

J0601304

J0611302

Податкового розрахунку збору за спеціальне використання лісових ресурсів

Наказ ДПА України від 21.12.12 № 1404, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 15.01.2013 за № 123/22655

Ю

щоквартально в термін до 40 днів після звітного кварталу

квартал, півріччя, 9-місяців, рік

18.05.2015

70

J0601402

Розрахунок платежiв за спецiальне використання рибних та iнших водних живих ресурсiв

Наказ Держкомiтету рибного господарства України , Мiнекономiки України, Мiнiстерства фiнансiв України, Мiнекобезпеки України i ДПА України вiд 24.12.1999 за № 167/156/299/300/650 , зарегстрований у Мiнiстерствi юстицiї України 14.01.2000 за № 17/4238

Ю

щоквартально в термін до 40 днів після звітного кварталу

1-й, 2-й, 3-й та 4-й квартал

18.05.2015

71

J0602004

J0620102, J0620202

Податкова декларація з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) (з додатками)

Наказ Міністерства доходів і зборів України від 30.12.2014 №865 "Про затвердження форми Податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності)" зареєстрований у Міністерстві юстиції України 22.01.2014 №130/24907

Ю

щорічно в термін до 20 лютого , в терміни подання місячної звітності починаючи з 01.01.2015

рік, місяць

18.05.2015

72

J0603406

J0613406

Податкова декларація збору за спеціальне використання води для потреб гідроенергетики

Наказ Міністерства фінансів України від 21.12.2012 № 1403 , зареєстрований у Міністерстві юстиції України 15.01.2013 за № 123/22655

Ю

щоквартально в термін до 40 днів після звітного кварталу

квартал, півріччя, 9-місяців, рік

18.05.2015

ВАЛЮТНІ ПЛАТЕЖІ

73

J0700101

Довідка про проведення декларування валютних цінностей доходів та майна, що належать резиденту України і знаходяться за її межами

Наказ Міністертсва фінансів України від 25.12.1995 №207, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 11.01.1996 №18/1043

Ю

18.05.2015

74

J0700205

Декларацiя про валютнi цiнностi, доходи та майно, що належать резиденту України і знаходяться за її межами

Постанова Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2000 року №419

Ю

щоквартально протягом 40 днів після звітного кварталу

квартал, півріччя, три квартали, рік

18.05.2015

75

J0700301

Довідка про відсутність за межами України валютних цінностей та майна

Лист Національного банку України, ДПА України, Державної митної служби України від 09.01.1998 №13-226/53-188, № 206/10/22-0117, № 11/3-247

Ю

по мірі необхідності

1-й, 2-й, 3-й та 4-й квартал

18.05.2015

76

J0700601

Звіт про рух валютних цінностей за рахунком

Постанова Правління Національного банку України від 14.10.2004 № 485, зареєстрованої в Мін’юсті України 5.11.2004 за № 1413/10012 із змінами і доповненнями, внесеними постановами Правління Національного банку України від 10.08.05 № 282, від 31.08.2005 № 321, від 18.11.2005 № 436.

Ю

щомісячно - не пізніше 15 числа місяця, наступного за звітним.

місяць

18.05.2015

РЕНТНІ ПЛАТЕЖІ

77

J0800306

J0835102, J0835202

Податковий розрахунок з рентної плати за нафту, природний газ і газовий конденсат, що видобуваються в Україні

Наказ Мiнiстерства фiнансiв України вiд 17.09.2012 року №1001, зареєстрований в Мiнiстерствi юстицiї України 15.10.2012 1733/22045

Ю

щомісячно до 20 числа місяця, наступного за звітним

місяць

18.05.2015

78

J0801904

J0811902

Податковий розрахунок з плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин

Наказ Мiнiстерства фiнансiв України вiд 17.09.2012 року №1000, зареєстрований в Мiнiстерствi юстицiї України 15.10.2012 №1732/22044

Ю

щоквартально в термін до 40 днів після звітного кварталу

1-й, 2-й, 3-й та 4-й квартал

18.05.2015

79

J0803004

J0830101

Податковий розрахунок з рентної плати за транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України

Наказ ДПА України 12.2010 №1011, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 20.01.2011 за № 81/18819

Ю

щомісячно до 20 числа місяця наступного за звітним

місяць

18.05.2015

80

J0803104

J0831101

Податковий розрахунок з рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами

Наказ ДПА України 24.12.2010 №1011, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 20.01.2011 за № 81/18819

Ю

щомісячно до 20 числа місяця наступного за звітним

місяць

18.05.2015

81

J0803403

J0834101, J0834201

Розрахунок суми збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності (с додатками)

Наказ ДПА України від 24.12.2010 № 1017, зареєстрований у Міністерстві юстиції України України від 12.01.2011 №36/18774

Ю

щомісячно до 20 числа місяця наступного за звітним

місяць

18.05.2015

82

J0803501

J0813501

Розрахунок збору на соцiально-економiчну компенсацiю ризику населення, яке проживає на територiї зони спостереження

Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19 травня 2010 року № 352

Ю

щомісячно до 20 числа місяця наступного за звітним

місяць

18.05.2015

83

J0803602

J0836103, J0836203

Податковий розрахунок з плати за користування надрами для видобування корисних копалин

Наказ Мiнiстерства фiнансiв України вiд 17.09.2012 року №1000, зареєстрований в Мiнiстерствi юстицiї України 15.10.2012 №1732/22044

Ю

щоквартально в термін до 40 днів після звітного кварталу

1-й, 2-й, 3-й та 4-й квартал

18.05.2015

ПОДАТКОВІ НАКЛАДНІ

84

J1201007

J1201107, J1201207

Податкова накладна з додатками

Наказ Міністерства Фінансів України від 14.11.2014 №№1129 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 22 вересня 2014 року №957», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 листопада 2014 року за №1455/26232

Ю

не пізніше 15 календарних днівнаступних за датою їх складання

місяць

18.05.2015

85

J1201508

Реєстр отриманих та виданих податкових накладних

Наказ Міністерства фінансів України від 22.09.2014 №958 "Про затвердження форми реєстру виданих та отриманих податкових накладних та Порядку його ведення", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10.10.2014 за № 1228/26005

Ю

щомісяця в строки, що передбачені для подання податкової звітності (календарний місяць)

місяць

18.05.2015

86

J1200808

Реєстр отриманих та виданих податкових накладних (для податкової декларації з ПДВ переробного підприємства)

Наказ Міністерства фінансів України від 22.09.2014 №958 "Про затвердження форми реєстру виданих та отриманих податкових накладних та Порядку його ведення", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10.10.2014 за № 1228/26005

Ю

щомісяця в строки, що передбачені для подання податкової звітності (календарний місяць)

місяць

18.05.2015

87

J1209008

Реєстр отриманих та виданих податкових накладних (для податкової декларації з ПДВ скороченої)

Наказ Міністерства фінансів України від 22.09.2014 №958 "Про затвердження форми реєстру виданих та отриманих податкових накладних та Порядку його ведення", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10.10.2014 за № 1228/26005

Ю

щомісяця в строки, що передбачені для подання податкової звітності (календарний місяць)

місяць

18.05.2015

88

J1209408

Реєстр отриманих та виданих податкових накладних (для податкової декларації з ПДВ спеціальної)

Наказ Міністерства фінансів України від 22.09.2014 №958 "Про затвердження форми реєстру виданих та отриманих податкових накладних та Порядку його ведення", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10.10.2014 за № 1228/26005

Ю

щомісяця в строки, що передбачені для подання податкової звітності (календарний місяць)

місяць

18.05.2015

ІНШІ ПОДАТКИ

89

J0302001

J0320101, J0320201, J0320301, J0320401, J0320501, J0320601, J0320701

Податкова декларація екологічного податку

Наказ ДПА України від 24.12.2010 № 1010, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 12.01.2011 за № 26/18764

Ю

щоквартально протягом 40 днів після звітного кварталу

1-й, 2-й, 3-й та 4-й квартал

18.05.2015

90

J0302201

Податкова декларація екологічного податку на утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів

Лист Міністерства доходів і зборів від 28.10.2013 № 22416/7/99-99-15-04-01-17

Ю

щоквартально протягом 40 днів після звітного кварталу

1-й, 2-й, 3-й та 4-й квартал

18.05.2015

91

J0500105

Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ)

Наказ Міністерства фінансів України від 13.01.2015 № 4 «Про затвердження форми Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ) та Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 30.01.2015 за N 111/26556

Ю

щоквартально протягом 40 днів після звітного кварталу

1-й, 2-й, 3-й та 4-й квартал

18.05.2015

92

J0500202

Звіт про використання реєстраторів розрахункових операцій (розрахункових книжок)

Наказ Державної податкової адміністрації України від 01.12.2000 №614 Зареєстрований у Міністерстві юстиції України 05.02.2001 за №107/5298 (в редакції Наказу ДПА України від 28.04.2004 № 248)

Ю

щомісячно, протягом 15 днів після закінчення звітного періоду

місяць

18.05.2015

93

J0525001

Довідка про використані розрахункові книжки за ______ місяць __ року

Наказ ДПА України 01.12.2000 №614 зареєстрований 05.02.2001 №106/5297 (в редакції Наказу ДПА України від 28.04.2004 № 248)

Ю

щомісячно, протягом 15 днів після закінчення звітного періоду

місяць

18.05.2015

94

J0602905

Податковий розрахунок збору за користування радіочастотним ресурсом України

Наказ ДПА України від 24.12.2010 № 1018 , зареєстрований у Міністерстві юстиції України 12.01.2011 №28/18766

Ю

щомісячно протягом 20 днів місяця, наступного за звітним

місяць

18.05.2015

95

J0500601

ІНФОРМАЦІЯ суб'єктів господарювання, які провадять посередницьку діяльність, пов'язану з наданням послуг з оренди нерухомості (рієлтерів), про укладені за їх посередництвом цивільно-правові договори (угоди)

Наказ Міністерства доходів і зборів України від 24.12.2013 № 846, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 20.01.2014 за № 105/24882

Ю

щоквартально протягом 40 днів після звітного кварталу

1-й, 2-й, 3-й квартал, рік

18.05.2015

ЗВІТНІСТЬ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

96

F0100107

F0111102, F0111202, F0111302, F0111402, F0111503, F0111602, F0111703

Податкова декларація про майновий стан і доходи

Наказ Міністерства доходів і зборів України від 11.12.2013 № 793, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 24.12.2013 за № 2179/24711

Ф

щоквартально протягом 40 днів після звітного кварталу

1-й, 2-й, 3-й квартал, рік

18.05.2015

97

F0100207

F0121102, F0121202, F0121302, F0121402, F0121503, F0121602, F0121703

Податкова декларація про майновий стан і доходи

Наказ Міністерства доходів і зборів України від 11.12.2013 № 793, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 24.12.2013 за № 2179/24711

Ф

щорічно

до 1-го травня до 31 грудня наступним за звітни роком (податкова знижка)

18.05.2015

98

F0100701

Розрахунок відокремлених валових доходів, оподаткованого прибутку на податок на прибуток нерезидента, що проводить діяльність на території України через постійне представництво на підставі складання відокременого балансу фінансово - господарської діяльності

Наказ ДПА України від 31.07.1997 № 274, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 28.08.1997 № 352/2156 (в редакції Наказу ДПА України від 30.09.2005 №422)

Ф

"-"-

квартал, півріччя. 9-місяців, рік

18.05.2015

99

F0103701

Звіт про виплачені доходи, утримання та внесення до бюджету податку на доходи нерезидентів

Наказ Міністерства доходів і зборів України від 30.12.2013 № 872, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 20.01.2014 за № 103/24880

Ф

щоквартально протягом 40 днів після звітного кварталу

квартал, півріччя. 9-місяців, рік

18.05.2015

100

F0103304

Податкова декларація платника єдиного податку – фізичної особи - підприємця

Наказ Міністерства фінансів України 'Про внесення змін до форм податкових декларацій платника єдиного податку, затверджених Наказом Міністерства фінансів України від 21.12. 2011 №1688' від 07.11.2012 №1159, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 28.11.2012 за №1998/22310

Ф

щоквартально протягом 40 днів після звітного кварталу

квартал, півріччя, 9-місяців, рік

18.05.2015

101

F0103402

Податкова декларація платника єдиного податку – фізичної особи - підприємця (першої та другої груп)

Наказ Міністерства фінансів України 'Про внесення змін до форм податкових декларацій платника єдиного податку, затверджених Наказом Міністерства фінансів України від 21.12. 2011 №1688' від 07.11.2012 №1159, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 28.11.2012 за №1998/22310

Ф

щорічно

рік

18.05.2015

102

F0104702

F0147101, F0147201

Звіт про контрольовані операції

Наказ Міністерства доходів і зборів України від 11.11.2013 № 669, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 24.12.2013 за № 2190/24722

Ф

до 1 жовтня 2014 року (за 2013 рік), наступні роки до 1 травня року, наступного за звітним

рік

18.05.2015

103

F0200116

F0200414, F0200512, F0215207, F0215107, F0299307, F0299808, F0215707, F0215806

Податкова декларація з податку на додану вартість

Наказ Міністерства фінансів України від 23.09.2014 № 966 „Про затвердження форм та Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 14.10.2014 за № 1267/26044 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 23 січня 2015 року № 13)

Ф

щомісячно протягом 20 днів, наступних за звітним місяцем; щоквартально протягом 40 днів після звітного кварталу

місяць або 1-й, 2-й, 3-й та 4-й квартал

18.05.2015

104

F0215504

Розрахунок податкових зобов’язань, нарахованих отримувачем послуг, не зареєстрованим як платник податку на додану вартість, які постачаються нерезидентами, у тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими платниками податків, на митній території України

Наказ Міністерства фінансів України від 23.09.2014 № 966 „Про затвердження форм та Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 14.10.2014 за № 1267/26044 з врахуванням вимог Закону України від 27 березня 2014 року № 1166-VII (набув чинності з 01.04.2014)

Ф

щомісячно протягом 20 днів, наступних за звітним місяцем; щоквартально протягом 40 днів після звітного кварталу

місяць або 1-й, 2-й, 3-й та 4-й квартал

18.05.2015

105

F0217006

Уточнюючий розрахунок податкових зобов’язань з податку на додану вартість у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок (як самостійний документ)

Наказ Міністерства доходів і зборів України України від 13.11.2013 № 678 „Про затвердження форм та Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 11.12.2013 за № 2094/24626

Ф

до початку перевірки податковим органом

місяць

18.05.2015

106

F0217008

Уточнюючий розрахунок податкових зобов’язань з податку на додану вартість у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок (абз. 4 п. 50.1 ст. 50 Кодексу)

Наказ Міністерства фінансів України від 23.09.2014 № 966 „Про затвердження форм та Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 23 січня 2015 року № 13)

Ю

до початку перевірки податковим органом

місяць (подання)

18.05.2015

107

F0217106

Уточнюючий розрахунок податкових зобов’язань з податку на додану вартість у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок (абз. 5 п. 50.1 ст. 50 Кодексу)

Наказ Міністерства фінансів України від 23.09.2014 № 966 „Про затвердження форм та Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 14.10.2014 за № 1267/26044 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 23 січня 2015 року № 13)

Ф

щомісячно протягом 20 днів, наступних за звітним місяцем; щоквартально протягом 40 днів після звітного кварталу

місяць або 1-й, 2-й, 3-й та 4-й квартал

18.05.2015

108

F0299101

Інформаційне підтвердження придбання товарів, робіт і послуг у пільговому режимі за кошти міжнародної технічної допомоги за проектом (програмою)

Постанова Кабінету Міністрів України вiд 04 липня 2012 року № 623 "Про внесення змін до Порядку залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги".

Ф

щомісячно протягом 20 днів, наступних за звітним місяцем

місяць

18.05.2015

109

F0299201

Інформаційне підтвердження придбання товарів, робіт і послуг у пільговому режимі за кошти міжнародної технічної допомоги за проектом (програмою) в рамках проведення операцій, пов'язаних із виконанням робіт з підготовки до зняття і зняття енергоблоків Чорнобильської АЕС з експлуатації та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему, що придбаваються за кошти міжнародної технічної допомоги у пільговому режимі оподаткування

Постанова Кабінету Міністрів України вiд 04 липня 2012 № 623 "Про внесення змін до Порядку залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги".

Ф

щомісячно протягом 20 днів, наступних за звітним місяцем

місяць

18.05.2015

110

F0299707

Заява про вибір квартального звітного (податкового) періоду

Наказ Міністерства фінансів України від 23.09.2014 № 966 „Про затвердження форм та Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 14.10.2014 за № 1267/26044 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 23 січня 2015 року № 13)

Ю

протягом 20 днів, разом з декларацією за останній звітний (податковий) період календарного року

місяць

18.05.2015

111

F0202504

Звіт про суму нарахованого збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства

Наказ ДПА України від 01.12.2009 №671, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 04.02.2010 року за № 125/17420.

Ф

щомісячно протягом 20 днів місяця, наступного за звітним

місяць

18.05.2015

112

F0206202

Довідка про суми збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства

Наказ ДПА України від 01.12.2009 №671, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 04.02.2010 року за № 125/17420.

Ф

до початку перевірки податковим органом

місяць

18.05.2015

113

F0206407

Звіт про обсяги виробництва та реалізації спирту (1РС)

Наказ ДПА України від 22.10.2002 №504 (в редакції Наказу ДПА України від 24.09.2007 №549)

Ф

до 10 числа після звітного місяця

місяць

18.05.2015

114

F0206507

Звіт про надходження та використання спирту виробниками спиртовмісної продукції (2РС)

Наказ ДПА України від 22.10.2002 №504 (в редакції Наказу ДПА України від 24.09.2007 №549)

Ф

до 10 числа після звітного місяця

місяць

18.05.2015

115

F0206705

Довідка про прогнозований обсяг потреби в спирті етиловому для виготовлення окремих видів продукції.

Наказ ДПА України від 19.04.2011 № 224 зареєстрований у Міністерстві юстиції України 11.05.2011 за № 567/19305

Ф

при поданні авальованого податкового векселя

місяць

18.05.2015

116

F0206805

Довідка про цільове використання спирту

Наказ ДПА України від 19.04.2011 № 224 зареєстрований у Міністерстві юстиції України 11.05.2011 за № 567/19305

Ф

протягом терміну, на який видано авальований податковий вексель, але не більше 90 днів

місяць

18.05.2015

117

F0208204

Звiт про обсяги придбання та реалiзацiї алког.напоїв(Ф.№ 1 - ОА)

Наказ ДПА України від 27.04.2006 № 228(зі змінами згідно Наказу ДПА України від 04.09.2007 № 518) зареєстрований в Міністерстві юстиції України 16.06.06 за № 713/12587

Ф

до 10 числа після звітного місяця

місяць

18.05.2015

118

F0208304

Звіт про обсяги виробництва та реалізації тютюнових виробів (3РС)

Наказ ДПА України від 22.10.2002 №504 (в редакції Наказу ДПА України від 24.09.2007 №549)

Ф

до 10 числа після звітного місяця

місяць

18.05.2015

119

F0208403

Звiт про обсяги придбання та реалiзацiї тютюн.виробiв (Ф.№ 1 - ОТ)

Наказ ДПА України від 27.04.2006 № 228(зі змінами згідно Наказу ДПА України від 04.09.2007 № 518)(За в Мін. юстиції України 16.06.2006 за № 713/12587)

Ф

до 10 числа після звітного місяця

місяць

18.05.2015

120

F0208801

Довідка про обсяги дизельного палива, ставки та суми нарахованого акцизного збору

Постанова Кабінету Міністрів України від 21 березня 2007 року № 545.

Ф

в терміни місячної звітності

місяць

18.05.2015

121

F0201406

Звіт про суми податкових пільг

Постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 року № 1233

Ф

щоквартально протягом 40 днів після звітного кварталу

квартал, півріччя, 9-місяців, рік

18.05.2015

122

F0209502

F0295104, F0295204, F0295304, F0295404, F0295504, F0295602, F0295704, F0295803, F0295901

Декларація акцизного податку

Наказ Міністерства фінансів України від 23.01.2015 № 14, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 30 січня 2015 р. за N 105/26550.

Ф

щомісячно протягом 20 днів місяця, наступного за звітним

місяць

18.05.2015

123

F0208901

Декларація про максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари (продукцію) (дата запровадження з 1 числа місяця)

Наказ Міністерства фінансів України від 25.03.2015 № 359 «Про затвердження форми Декларації про максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари (продукцію), Порядку складання та подання Декларації про максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари (продукцію)» зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14 квітня 2015 року за № 413/26858

Ф

щомісячно не пізніше ніж 25 числа місця, що передує місяцю запровадження ціни

місяць (запровадження ціни)

18.05.2015

124

F0207703

Декларація про максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари (продукцію) (дата запровадження з 15 числа місяця)

Наказ Міністерства фінансів України від 25.03.2015 № 359 «Про затвердження форми Декларації про максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари (продукцію), Порядку складання та подання Декларації про максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари (продукцію)» зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14 квітня 2015 року за № 413/26858

Ф

щомісячно не пізніше ніж 10 число місця запровадження ціни

місяць (запровадження ціни)

18.05.2015

125

F0209602

F0296102, F0296202, F0296302, F0296402

Декларація з особливого податку на операції з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами

Наказ Мінідоходів України від 19.07.2013 № 288, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 09.08.2013 за № 1372/23904

Ф

щоквартально протягом 40 днів після звітного кварталу

1-й, 2-й, 3-й та 4-й квартал

18.05.2015

126

F0279602

F0296502, F0296602

Уточнююча декларацiя з особливого податку на операцiї з вiдчуження цiнних паперiв та операцiй з деривативами

Наказ Мінідоходів України від 19.07.2013 № 288, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 09.08.2013 за № 1372/23904

Ф

після закінчення граничного терміну подання за звітний (податковий) період, наступний за періодом, у якому виявлено факт заниження

1-й, 2-й, 3-й та 4-й квартал

18.05.2015

127

F0301205

F0311203

Податкова декларація збору за місця для паркування транспортних засобів

Наказ Міністерства доходів і зборів України від 30.12.2013 № 866 «Про затвердження форм податкових декларацій збору за місця для пракування транспортних засобів та туристичного збору», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 23.01.2014 за № 141/24918

Ф

щоквартально протягом 40 днів після звітного кварталу

квартал, півріччя. 9-місяців, рік

18.05.2015

128

F0302001

F0320101, F0320201, F0320301, F0320401, F0320501, F0320601, F0320701

Податкова декларація екологічного податку

Наказ ДПА України від 24.12.2010 № 1010, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 12.01.2011 за № 26/18764

Ф

щоквартально протягом 40 днів після звітного кварталу

1-й, 2-й, 3-й та 4-й квартал

18.05.2015

129

F0302201

Податкова декларація екологічного податку на утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів

Лист Міністерства доходів і зборів від 28.10.2013 № 22416/7/99-99-15-04-01-17

Ю

щоквартально протягом 40 днів після звітного кварталу

1-й, 2-й, 3-й та 4-й квартал

18.05.2015

130

F0303503

F0313503

Податкова декларація туристичного збору

Наказ Міністерства доходів і зборів України від 30.12.2013 № 866 «Про затвердження форм податкових декларацій збору за місця для паркування транспортних засобів та туристичного збору», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 23.01.2014 за № 141/24918

Ф

щоквартально протягом 40 днів після звітного кварталу

квартал, півріччя. 9-місяців, рік

18.05.2015

131

F0500105

Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ)

Наказ Міністерства фінансів України від 13.01.2015 № 4 «Про затвердження форми Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ) та Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 30.01.2015 за N 111/26556

Ф

щоквартально протягом 40 днів після звітного кварталу

1-й, 2-й, 3-й та 4-й квартал

18.05.2015

132

F0500202

Звіт про використання реєстраторів розрахункових операцій (розрахункових книжок)

Наказ Державної податкової адміністрації України від 01.12.2000 №614 Зареєстрований у Міністерстві юстиції України 05.02.01 за №107/5298 (в редакції Наказу ДПА України від 28.04.04 № 248)

Ф

щомісячно, протягом 15 днів після закінчення звітного періоду

місяць

18.05.2015

133

F0525001

Довідка про використані розрахункові книжки за ______ місяць __ року

Наказ ДПА України 01.12.2000 №614 зареєстрований 05.02.2001 №106/5297 (в редакції Наказу ДПА України від 28.04.04 № 248)

Ф

щомісячно, протягом 15 днів після закінчення звітного періоду

місяць

18.05.2015

134

F0500601

ІНФОРМАЦІЯ суб'єктів господарювання, які провадять посередницьку діяльність, пов'язану з наданням послуг з оренди нерухомості (рієлтерів), про укладені за їх посередництвом цивільно-правові договори (угоди)

Наказ Міністерства доходів і зборів України від 24.12.2013 № 846, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 20.01.2014 за № 105/24882

Ф

щоквартально протягом 40 днів після звітного кварталу

1-й, 2-й, 3-й квартал, рік

18.05.2015

135

F0600407

F0610405

Податкова декларація збору за спеціальне використання поверхневих вод для потреб водного транспорту (крім стоянкових та службово-допоміжних суден)

Наказ Міністерства фінансів України від 21.12.2012 № 1403 , зареєстрований у Міністерстві юстиції України 15.01.2013 за № 123/22655

Ф

в термін до 40 днів після ІІ, ІІІ та ІУ кварталів

півріччя, 9-місяців, рік

18.05.2015

136

F0600909

F0610905

Податкова декларація збору: за спеціальне використання поверхневих та підземних вод; за спеціальне використання поверхневої води теплоелектростанціями з прямоточною системою водопостачання; за спеціальне використання поверхневих і підземних вод житлово-комунальними підприємствами; за спеціальне використання води, яка входить виключно до складу напоїв; за спеціальне використання поверхневих і підземних вод для потреб рибництва; за спеціальне використання кар'єрної, шахтної, дренажної води

Наказ Міністерства фінансів України від 21.12.2012 № 1403 , зареєстрований у Міністерстві юстиції України 15.01.2013 за № 123/22655

Ф

щоквартально в термін до 40 днів після звітного кварталу

квартал, півріччя, 9-місяців, рік

18.05.2015

137

F0601304

F0611302

Податкового розрахунку збору за спеціальне використання лісових ресурсів

Наказ Міністерства фінансів України від 21.12.2012 № 1403 , зареєстрований у Міністерстві юстиції України 15.01.2013 за № 123/22655

Ф

щоквартально в термін до 40 днів після звітного кварталу

квартал, півріччя, 9-місяців, рік

18.05.2015

138

F0601402

Розрахунок платежiв за спецiальне використання рибних та iнших водних живих ресурсiв

Наказ Держкомiтету рибного господарства України , Мiнекономiки України, Мiнiстерства фiнансiв України, Мiнекобезпеки України i ДПА України вiд 24.12.1999 за № 167/156/299/300/650 , зарегстрований у Мiнiстерствi юстицiї України 14.01.2000 за № 17/4238

Ф

щоквартально в термін до 40 днів після звітного кварталу

1-й, 2-й, 3-й та 4-й квартал

18.05.2015

139

F0602004

F0620102, F0620202

Податкова декларація з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) (з додатками)

Наказ Міністерства доходів і зборів України від 30.12.2014 №865 "Про затвердження форми Податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності)" зареєстрований у Міністерстві юстиції України 22.01.2014 №130/24907

Ф

щорічно в термін до 20 лютого , в терміни подання місячної звітності починаючи з 01.01.2015

рік, місяць

18.05.2015

140

F0602905

Податковий розрахунок збору за користування радіочастотним ресурсом України

Наказ ДПА України від 24.12.2010 № 1018 , зареєстрований у Міністерстві юстиції України 12.01.2011 №28/18766

Ф

щомісячно протягом 20 днів місяця, наступного за звітним

місяць

18.05.2015

141

F0603406

F0613406

Податкова декларація збору за спеціальне використання води для потреб гідроенергетики

Наказ Міністерства фінансів України від 21.12.2012 № 1403 , зареєстрований у Міністерстві юстиції України 15.01.2013 за № 123/22655

Ф

щоквартально в термін до 40 днів після звітного кварталу

квартал, півріччя, 9-місяців, рік

18.05.2015

142

F0700101

Довідка про проведення декларування валютних цінностей доходів та майна, що належать резиденту України і знаходяться за її межами

Наказ Міністертсва фінансів України від 25.12.1995 №207, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 11.01.1996 №18/1043

Ф

18.05.2015

143

F0700205

Декларацiя про валютнi цiнностi, доходи та майно, що належать резиденту України і знаходяться за її межами

Постанова Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2000 року №419

Ф

щоквартально протягом 40 днів після звітного кварталу

квартал, півріччя, три квартали, рік

18.05.2015

144

F0700301

Довідка про відсутність за межами України валютних цінностей та майна

Лист Національного банку України, ДПА України, Державної митної служби України від 09.01.1998 №13-226/53-188, № 206/10/22-0117, № 11/3-247

Ф

по мірі необхідності

1-й, 2-й, 3-й та 4-й квартал

18.05.2015

145

F0700601

Звіт про рух валютних цінностей за рахунком

Постанова Правління Національного банку України від 14.10.2004 № 485, зареєстрованої в Мін’юсті України 5.11.2004 за № 1413/10012 із змінами і доповненнями, внесеними постановами Правління Національного банку України від 10.08.2005 № 282, від 31.08.05 № 321, від 18.11.2005 № 436.

Ф

щомісячно - не пізніше 15 числа місяця, наступного за звітним.

місяць

18.05.2015

146

F0800306

F0835102, F0835202

Податковий розрахунок з рентної плати за нафту, природний газ і газовий конденсат, що видобуваються в Україні

Наказ Мiнiстерства фiнансiв України вiд 17.09.2012 №1001, зареєстрований в Мiнiстерствi юстицiї України 15.10.2012 1733/22045

Ф

щомісячно до 20 числа місяця, наступного за звітним

місяць

18.05.2015

147

F0801904

F0811902

Податковий розрахунок з плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин

Наказ Мiнiстерства фiнансiв України вiд 17.09.2012 №1000, зареєстрований в Мiнiстерствi юстицiї України 15.10.2012 №1732/22044

Ф

щоквартально в термін до 40 днів після звітного кварталу

1-й, 2-й, 3-й та 4-й квартал

18.05.2015

148

F0803004

F0830101

Податковий розрахунок з рентної плати за транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України

Наказ ДПА України 12.2010 №1011, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 20.01.2011 за № 81/18819

Ф

щомісячно до 20 числа місяця наступного за звітним

місяць

18.05.2015

149

F0803104

F0831101

Податковий розрахунок з рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами

Наказ ДПА України 12.2010 №1011, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 20.01.2011 за № 81/18819

Ф

щомісячно до 20 числа місяця наступного за звітним

місяць

18.05.2015

150

F0803602

F0836103, F0836203

Податковий розрахунок з плати за користування надрами для видобування корисних копалин

Наказ Мiнiстерства фiнансiв України вiд 17.09.2012 №1000, зареєстрований в Мiнiстерствi юстицiї України 15.10.2012 №1732/22044

Ф

щоквартально в термін до 40 днів після звітного кварталу

1-й, 2-й, 3-й та 4-й квартал, місяць

18.05.2015

151

F1201007

F1201107, F1201207

Податкова накладна з додатками

Наказ Міністерства Фінансів України від 14.11.2014 №№1129 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 22 вересня 2014 року №957», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 листопада 2014 року за №1455/26232

Ф

не пізніше 15 календарних днівнаступних за датою їх складання

місяць

18.05.2015

152

F1201508

Реєстр отриманих та виданих податкових накладних

Наказ Міністерства фінансів України від 22.09.2014 №958 "Про затвердження форми реєстру виданих та отриманих податкових накладних та Порядку його ведення", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10.10.2014 за № 1228/26005

Ф

щомісяця в строки, що передбачені для подання податкової звітності (календарний місяць)

місяць

18.05.2015

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

153

J0900108

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

Наказ Міністерства фінансів України від 07.02.2013 №73 «Про затвердження Національного положення (стандарту)» бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 28.02.2013 №336/22868, iз змiнами вiд 27.06.2013 № 627

Ю

у терміни подання декларації з податку на прибуток

квартал, півріччя. 9-місяців, рік

18.05.2015

154

J0900207

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

Наказ Міністерства фінансів України від 07.02.2013 №73 «Про затвердження Національного положення (стандарту)» бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 28.02.2013 №336/22868, iз змiнами вiд 27.06.2013 № 627

Ю

у терміни подання декларації з податку на прибуток

квартал, півріччя. 9-місяців, рік

18.05.2015

155

J0900904

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

Наказ Міністерства фінансів України від 07.02.2013 №73 «Про затвердження Національного положення (стандарту)» бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 28.02.2013 №336/22868, iз змiнами вiд 27.06. 2013 № 627

Ю

у терміни подання декларації з податку на прибуток

квартал, півріччя. 9-місяців, рік

18.05.2015

156

J0901602

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)

Наказ Міністерства фінансів України від 07.02.2013 №73 «Про затвердження Національного положення (стандарту)» бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 28.02.2013 №336/22868, iз змiнами вiд 27.06.2013 № 627

Ю

у терміни подання декларації з податку на прибуток

квартал, півріччя. 9-місяців, рік

18.05.2015

157

J0901005

Звіт про власний капітал

Наказ Міністерства фінансів України від 07.02.2013 №73 «Про затвердження Національного положення (стандарту)» бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 28.02.2013 №336/22868, iз змiнами вiд 27 червня 2013 року № 627

Ю

у терміни подання декларації з податку на прибуток

квартал, півріччя. 9-місяців, рік

18.05.2015

158

J0901702

Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан)

Наказ Міністерства фінансів України від 07.02.2013 №73 «Про затвердження Національного положення (стандарту)» бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 28.02.2013 №336/22868, iз змiнами вiд 27 червня 2013 року № 627

Ю

у терміни подання декларації з податку на прибуток

квартал, півріччя. 9-місяців, рік

18.05.2015

159

J0901801

Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

Наказ Міністерства фінансів України від 07.02.2013 №73 «Про затвердження Національного положення (стандарту)» бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 28.02.2013 №336/22868, iз змiнами вiд 27.06.2013 № 627

Ю

у терміни подання декларації з податку на прибуток

квартал, півріччя. 9-місяців, рік

18.05.2015

160

J0901902

Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

Наказ Міністерства фінансів України від 07.02.2013 №73 «Про затвердження Національного положення (стандарту)» бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 28.02.2013 №336/22868, iз змiнами вiд 27.06. 2013 № 627

Ю

у терміни подання декларації з податку на прибуток

квартал, півріччя. 9-місяців, рік

18.05.2015

161

J0902002

Консолідований звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)

Наказ Міністерства фінансів України від 07.02.2013 №73 «Про затвердження Національного положення (стандарту)» бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 28.02.2013 №336/22868, iз змiнами вiд 27.06.2013 № 627

Ю

у терміни подання декларації з податку на прибуток

квартал, півріччя. 9-місяців, рік

18.05.2015

162

J0902102

Консолідований звіт про власний капітал

Наказ Міністерства фінансів України від 07.02.2013 №73 «Про затвердження Національного положення (стандарту)» бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 28.02.2013 №336/22868, iз змiнами вiд 27.06. 2013 № 627

Ю

у терміни подання декларації з податку на прибуток

квартал, півріччя. 9-місяців, рік

18.05.2015

163

J0902201

Звіт про фінансовий стан банку (Баланс)

Постанова Правління НБУ від 24.10.2011 № 373, зареєстрована у Міністерстві юстиції України 10.11.2011 за № 1288/20026

Ю

у терміни подання декларації з податку на прибуток

квартал, півріччя. 9-місяців, рік

18.05.2015

164

J0902301

Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід банку (Звіт про фінансові результати)

Постанова Правління НБУ від 24.10.2011 № 373, зареєстрована у Міністерстві юстиції України 10.11.2011 за № 1288/20026

Ю

у терміни подання декларації з податку на прибуток

квартал, півріччя. 9-місяців, рік

18.05.2015

165

J0902401

Звіт про прибутки і збитки банку

Постанова Правління НБУ від 24.10.2011 № 373, зареєстрована у Міністерстві юстиції України 10.11.2011 за № 1288/20026

Ю

у терміни подання декларації з податку на прибуток

квартал, півріччя. 9-місяців, рік

18.05.2015

166

J0902501

Звіт про сукупний дохід банку

Постанова Правління НБУ від 24.10.2011 № 373, зареєстрована у Міністерстві юстиції України 10.11.2011 за № 1288/20026

Ю

у терміни подання декларації з податку на прибуток

квартал, півріччя. 9-місяців, рік

18.05.2015

167

J0902601

Звіт про зміни у власному капіталі банку (Звіт про власний капітал)

Постанова Правління НБУ від 24.10.2011 № 373, зареєстрована у Міністерстві юстиції України 10.11.2011 за № 1288/20026

Ю

у терміни подання декларації з податку на прибуток

квартал, півріччя. 9-місяців, рік

18.05.2015

168

J0902701

Звіт про рух грошових коштів банку (за прямим методом)

Постанова Правління НБУ від 24.10.2011 № 373, зареєстрована у Міністерстві юстиції України 10.11.2011 за № 1288/20026

Ю

у терміни подання декларації з податку на прибуток

квартал, півріччя. 9-місяців, рік

18.05.2015

169

J0902801

Звіт про рух грошових коштів банку (за непрямим методом)

Постанова Правління НБУ від 24.10.2011 № 373, зареєстрована у Міністерстві юстиції України 10.11.2011 за № 1288/20026

Ю

у терміни подання декларації з податку на прибуток

квартал, півріччя. 9-місяців, рік

18.05.2015

170

J0901106

Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва

Наказ Міністерства фінансів України від 08.02.2014 № 48 „Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 26.14.2014 за № 341/25118,

Ю

у терміни подання декларації з податку на прибуток

квартал, півріччя. 9-місяців, рік

18.05.2015

171

J0901202

Спрощений фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва

Наказ Міністерства фінансів України від 25.02.2000 № 39 "Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва" , зареєстрований в Мiнiстерствi юстицiї України 15.03.2000 за № 161/4382, із змінами від 27.06.2013 № 627

Ю

у терміни подання декларації з податку на прибуток

квартал, півріччя. 9-місяців, рік

18.05.2015

172

J0901301

Примітки до річної фінансової звітності

Наказ Міністерства фінансів України від 29.11.2000 № 302 "Про Примітки до річної фінансової звітності", зареєстрований в Мiнiстерствi юстицiї України 11.12.2000 за № 904/5125, із змінами від 9.12.2011 № 1591

Ю

у терміни подання декларації з податку на прибуток

рік

18.05.2015

ПЕРЕЛІК СЕРВІСНИХ ЗАПИТІВ

173

J1300103

Запит щодо отримання відомостей з Єдиного реєстру податкових накладних

#

Ю

18.05.2015

174

J1301401

Запит щодо отримання відомостей з Єдиного реєстру податкових накладних

#

Ю

18.05.2015

175

J1400103

Витяг з Єдиного реєстру податкових накладних

#

Ю

18.05.2015

176

J1401401

Витяг з Єдиного реєстру податкових накладних

#

Ю

18.05.2015

177

J1301202

Запит щодо отримання відомостей про стан рахунку в системі електронного адміністрування податку на додану вартість та суми податку, на яку він має право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних

#

Ю

18.05.2015

178

J1301301

Запит на отримання інформації щодо суми збільшення , на яку платник має право зареєструвати податкові накладні/розрахунки коригування до податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних (?Накл), за рахунок сум від'ємного значення попередніх звітних (податкових) періодів до 1 лютого 2015 року, що були задекларовані платником у додатку 2 до декларації з ПДВ

#

Ю

18.05.2015

179

J1401202

Витяг з системи електронного адміністрування ПДВ

#

Ю

18.05.2015

180

J1401301

Витяг з системи електронного адміністрування ПДВ щодо суми збільшення, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні/розрахунки коригування до податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних

#

Ю

18.05.2015

181

J1300202

Запит щодо розрахунків з бюджетом

#

Ю

18.05.2015

182

J1400202

Довідка щодо розрахунків з бюджетом

#

Ю

18.05.2015

183

J1300304

ЗАЯВА про видачу довідки про відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів

Наказ Міністерства доходів і зборів України України від 10.10.2013 № 567, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 31.10.2013 за № 1842/24374

Ю

18.05.2015

184

J1400304

ДОВІДКА про відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів, що контролюються органами доходів і зборів

Наказ Міністерства доходів і зборів України України від 10.10.2013 № 567, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 31.10.2013 за № 1842/24374

Ю

18.05.2015

185

J1300403

Запит щодо отримання довідки з Реєстру платників ПДВ

Наказ Міністерства доходів і зборів України від 16.01.2014 № 26 "Про затвердження Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 06.02.2014 за № 232/25009

Ю

18.05.2015

186

J1400403

Довідка з Реєстру платників ПДВ

Наказ Міністерства доходів і зборів України від 16.01.2014 № 26 "Про затвердження Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 06.02.2014 за № 232/25009

Ю

18.05.2015

187

J1490004

Інформаційне повідомлення

#

Ю

18.05.2015

188

J1490102

Інформаційне повідомлення про заборгованість з податків та зборів (обов'язкових платежів)

#

Ю

18.05.2015

189

J1490202

Довідка щодо обсягів податкового кредиту, сформованого за рахунок податкових накладних, не зареєстрованих в ЄРПН.

#

Ю

18.05.2015

190

J1490302

Інформаційне повідомлення про заборгованість за іноземними кредитами, залученими державою або під державні гарантії, бюджетними позичками (фінансовою допомогою, наданою на поворотній основі)

#

Ю

18.05.2015

191

J1490402

Інформаційне повідомлення про настання терміну сплати розстроченої (відстроченої, реструктуризованої) суми грошових зобов’язань (податкового боргу).

#

Ю

18.05.2015

192

J1499101

Квитанція № 1

#

Ю

18.05.2015

193

J1499201

Квитанція № 2

#

Ю

18.05.2015

194

J1490801

ЕЛЕКТРОННЕ ПОВІДОМЛЕННЯ про взяття рахунків на облік в органах ДФСУ за даними, отриманими від банків та інших фінансових установ

#

Ю

18.05.2015

195

J1490901

КВИТАНЦІЯ про реєстрацію податкової накладної / розрахунку коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної в Єдиному реєстрі податкових накладних

#

Ю

18.05.2015

196

J1310901

ЗАЯВА про обрання способу вiдшкодування з бюджету суми податку на додану вартiсть шляхом отримання фiнансових казначейських векселiв

Постанова Кабінету Міністрів України вiд 21 серпня 2013 року № 683 "Деякi питання випуску фiнансових казначейських векселiв"

Ю

18.05.2015

197

J1310104

Реєстраційна заява платника податку на додану вартість

Наказ Міністерства доходів і зборів України від 16.01.2014 №26 «Про затвердження Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 06.02.2014 за № 232/25009

Ю

18.05.2015

198

J1310401

Заява про анулювання реєстрації платника податку на додану вартість

Наказ Міністерства фінансів України від 14.11.2014 №1130 «Про затвердження Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 17.11.2014 за №1456/26233 (із змінами, внесеними наказом Мінфіну від 02.02.2015 №21, затвердженим у Міністерстві юстиції України 18.02.2015 за №185/26630)

Ю

18.05.2015

199

J1490502

Повідомлення щодо допущених помилок у податкових розрахунках за формою 1ДФ

Наказ ДПА України від 24.12.2010 № 1020, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 13.01.2011 за № 46/18784

Ю

18.05.2015

200

J1490602

Електронне повідомлення про результати електронної обробки (звірки) податкової інформації з податку на додану вартість

Наказ Міністерства доходів і зборів України України від 14.06.2013 №165, із змінами внесеними Наказом від 24.07.2013 № 302

Ю

18.05.2015

201

J1301101

ЗАЯВА про оформлення відшкодування сум податку на додану вартість облігаціями внутрішньої державної позики

Постанова Кабінету Міністрів України від 21 травня 2014 року № 139 „Про випуск облігацій внутрішньої державної позики длявідшкодування сум податку на додану вартість”, Наказ Міністерства доходів і зборів "Про виконання статті 24 Закону України „Про Державний бюджет України на 2014 рік” від 27.05.2014 №318

Ю

18.05.2015

202

F1300103

Запит щодо отримання відомостей з Єдиного реєстру податкових накладних

#

Ф

18.05.2015

203

F1301401

Запит щодо отримання відомостей з Єдиного реєстру податкових накладних

#

Ф

18.05.2015

204

F1400103

Витяг з Єдиного реєстру податкових накладних

#

Ф

18.05.2015

205

F1401401

Витяг з Єдиного реєстру податкових накладних

#

Ф

18.05.2015

206

F1301202

Запит щодо отримання відомостей про стан рахунку в системі електронного адміністрування податку на додану вартість та суми податку, на яку він має право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних

#

Ф

18.05.2015

207

F1301301

Запит на отримання інформації щодо суми збільшення , на яку платник має право зареєструвати податкові накладні/розрахунки коригування до податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних (?Накл), за рахунок сум від'ємного значення попередніх звітних (податкових) періодів до 1 лютого 2015 року, що були задекларовані платником у додатку 2 до декларації з ПДВ

#

Ф

18.05.2015

208

F1401202

ВИТЯГ з системи електронного адміністрування ПДВ

#

Ф

18.05.2015

209

F1401301

Витяг з системи електронного адміністрування ПДВ щодо суми збільшення, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні/розрахунки коригування до податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних

#

Ф

18.05.2015

210

F1300202

Запит щодо розрахунків з бюджетом

#

Ф

18.05.2015

211

F1400202

Довідка щодо розрахунків з бюджетом

#

Ф

18.05.2015

212

F1300304

ЗАЯВА про видачу довідки про відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів

Наказ Міністерства доходів і зборів України України від 10.10.2013 № 567, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 31.10.2013 за № 1842/24374

Ф

18.05.2015

213

F1400304

ДОВІДКА про відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів, що контролюються органами доходів і зборів

Наказ Міністерства доходів і зборів України України від 10.10.2013 № 567, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 31.10.2013 за № 1842/24374

Ф

18.05.2015

214

F1300403

Запит щодо отримання довідки з Реєстру платників ПДВ

Наказ Міністерства доходів і зборів України від 16.01.2014 № 26 "Про затвердження Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 06.02.2014 за № 232/25009

Ф

18.05.2015

215

F1400403

Довідка з Реєстру платників ПДВ

Наказ Міністерства доходів і зборів України від 16.01.2014 № 26 "Про затвердження Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 06.02.2014 за № 232/25009

Ф

18.05.2015

216

F1490004

Інформаційне повідомлення

#

Ф

18.05.2015

217

F1490102

Інформаційне повідомлення про заборгованість з податків з податків та зборів (обов'язкових платежів)

#

Ф

18.05.2015

218

F1490202

Довідка щодо обсягів податкового кредиту, сформованого за рахунок податкових накладних, не зареєстрованих в ЄРПН.

#

Ф

18.05.2015

219

F1490302

Інформаційне повідомлення про заборгованість за іноземними кредитами, залученими державою або під державні гарантії, бюджетними позичками (фінансовою допомогою, наданою на поворотній основі)

#

Ф

18.05.2015

220

F1490402

Інформаційне повідомлення про настання терміну сплати розстроченої (відстроченої, реструктуризованої) суми грошових зобов’язань (податкового боргу).

#

Ф

18.05.2015

221

F1499101

Квитанція № 1

#

Ф

18.05.2015

222

F1499201

Квитанція № 2

#

Ф

18.05.2015

223

F1490801

ЕЛЕКТРОННЕ ПОВІДОМЛЕННЯ про взяття рахунків на облік в органах ДФСУ за даними, отриманими від банків та інших фінансових установ

#

Ф

18.05.2015

224

F1490901

КВИТАНЦІЯ про реєстрацію податкової накладної / розрахунку коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної в Єдиному реєстрі податкових накладних

#

Ф

18.05.2015

225

F1310901

ЗАЯВА про обрання способу вiдшкодування з бюджету суми податку на додану вартiсть шляхом отримання фiнансових казначейських векселiв

Постанова Кабінету Міністрів України вiд 21 серпня 2013 року № 683 "Деякi питання випуску фiнансових казначейських векселiв"

Ф

18.05.2015

226

F1310104

Реєстраційна заява платника податку на додану вартість

Наказ Міністерства доходів і зборів України від 16.01.2014 №26 «Про затвердження Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 06.02.2014 за № 232/25009

Ф

18.05.2015

227

F1310401

Заява про анулювання реєстрації платника податку на додану вартість

Наказ Міністерства фінансів України від 14.11.2014 №1130 «Про затвердження Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 17.11.2014 за №1456/26233 (із змінами, внесеними наказом Мінфіну від 02.02.2015 №21, затвердженим у Міністерстві юстиції України 18.02.2015 за №185/26630)

18.05.2015

228

F1490502

Повідомлення щодо допущених помилок у податкових розрахунках за формою 1ДФ

Наказ ДПА України від 24.12.2010 № 1020, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 13.01.2011 за № 46/18784

Ф

18.05.2015

229

F1490602

Електронне повідомлення про результати електронної обробки (звірки) податкової інформації з податку на додану вартість

Наказ Міністерства доходів і зборів України України від 14.06.2013 №165, із змінами внесеними Наказом від 24.07.2013 № 302

Ф

18.05.2015

230

F1301101

ЗАЯВА про оформлення відшкодування сум податку на додану вартість облігаціями внутрішньої державної позики

Постанова Кабінету Міністрів України від 21 травня 2014 року № 139 „Про випуск облігацій внутрішньої державної позики длявідшкодування сум податку на додану вартість”, Наказ Міністерства доходів і зборів "Про виконання статті 24 Закону України „Про Державний бюджет України на 2014 рік” від 27.05.2014 №318

Ф

18.05.2015